Tentoonstelling

Tentoonstelling 2017

Zoals ieder jaar organiseert onze vereniging in oktober weer een tentoonstelling. Nieuw is dat deze dit jaar georganiseerd wordt in samenwerking met de Zebravinkenclub regio Utrecht. Er zullen dus veel meer vogels tentoongesteld worden.
Donderdag 19 oktober van 19.00 – 21.30 uur :  inbrengen van vogels
Vrijdag 20 oktober                                            : keuring van vogels
Vrijdag 20 oktober om 20.00 uur             : opening tentoonstelling
Zaterdag 21 oktober van 10.00 – 16.00 uur     : tentoonstelling

 

057  055  051  047  045  043  042  040  039  037  036

Vogelvereniging Gooi en Eemland

Op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 oktober organiseerde Vogelvereniging Gooi en Eemland haar jaarlijkse vogeltentoonstelling. Diverse leden zonden de best gekweekte vogels uit 2015 en 2016 in en streden om de eerste plek. Iedereen was welkom om de toppers uit het afgelopen kweekseizoen te komen aanschouwen.
Ook dit jaar werden de vogels vakkundig beoordeeld door keurmeesters van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Diverse soorten vogels waren aanwezig, waaronder tropische vogels en kanaries. Iedere vogel werd beoordeeld volgens een puntensysteem dat is opgesteld door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Totaal waren er per vogel honderd punten te behalen.  De heer B. Salomonsz heeft de tropen en zebravinken gekeurd. De heer A. Barfüss keurde de kleur- en postuurkanaries.

Prijswinnaars tentoonstelling 2016

Kleurkanaries

Kampioen
kooi 13                J. Overeem                                 92 punten

Postuurkanaries

Kampioen Gladkop
kooi 41                J.H.M. v.d. Splinter                 92 punten

Kampioen Kuif en Bondskruis
kooi 54                J.H.M. v.d. Splinter                 93 punten

Kampioen Arlequim Portugais
kooi 70                W.P. Overeem                          91 punten

Zebravinken

1e prijs
kooi 92                H. Knotters                                 93 punten

2e prijs
kooi 91                H. Knotters                                  92 punten

Tropen

1e prijs en Bondsmedaille
kooi 118              D. Hemert-Diphoorn           93 punten

2e prijs
kooi 109             J.J.M. Majoor                             92 punten

Open klasse

1e prijs
kooi 112              M. van Toorn                         93 punten