Tentoonstelling

Tentoonstelling 2019

De tentoonstelling vindt dit jaar plaats op 30 en 31 oktober en 1 november.

Tentoonstelling 2018

Dit jaar heeft de tentoonstelling plaats gevonden op 18, 19 en 20 oktober. Het was een zeer geslaagde show met veel vogels en veel bezoekers.

IMG 2457[1]

Tentoonstelling 2017

Ook dit jaar organiseerde onze vereniging in oktober weer een tentoonstelling. Nieuw was dat deze dit jaar georganiseerd werd in samenwerking met de Zebravinkenclub regio Utrecht. Er waren daardoor meer vogels aanwezig op de show dan in andere jaren, ‘namelijk meer dan 300.
Donderdag 19 oktober werden de vogels ingebracht.

IMG 2474[1] IMG 2472[1] IMG 2471[1] IMG 2468 IMG 2467 IMG 2466 IMG 2465 IMG 2464 IMG 2463[1] IMG 2462[1] IMG 2461[1] IMG 2460[1] IMG 2459[1] IMG 2458[1]

Vrijdag 20 oktober werden alle aanwezige vogels gekeurd door de keurmeesters, de heren Bredenbeek, v.d. Hoorn,  Salomonsz, Schalkwijk en Tajes van de Nederlandse Bond van vogelliefhebbers.
Vrijdagavond en zaterdag was de zaal open voor belangstellenden om de vogels te bewonderen.
IMG 2469[1] IMG 2496[1] IMG 2495[1] IMG 2494[1] IMG 2493[1] IMG 2492[1] IMG 2491[1] IMG 2490[1] IMG 2489[1] IMG 2488[1] IMG 2487[1] IMG 2485[1] IMG 2484[1] IMG 2483[1] IMG 2482[1] IMG 2481[1] IMG 2480[1] IMG 2479[1] IMG 2478[1] IMG 2477[1] IMG 2476[1] IMG 2475[1]

Het was beide dagen gezellig druk.

Tentoonstelling 2016

057 055 051 047 045 043 042 040 039 037 036

Op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 oktober organiseerde Vogelvereniging Gooi en Eemland haar jaarlijkse vogeltentoonstelling. Diverse leden zonden de best gekweekte vogels uit 2015 en 2016 in en streden om de eerste plek. Iedereen was welkom om de toppers uit het afgelopen kweekseizoen te komen aanschouwen.
Ook dit jaar werden de vogels vakkundig beoordeeld door keurmeesters van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Diverse soorten vogels waren aanwezig, waaronder tropische vogels en kanaries. Iedere vogel werd beoordeeld volgens een puntensysteem dat is opgesteld door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Totaal waren er per vogel honderd punten te behalen.  De heer B. Salomonsz heeft de tropen en zebravinken gekeurd. De heer A. Barfüss keurde de kleur- en postuurkanaries.

Prijswinnaars tentoonstelling 2016

Kleurkanaries

Kampioen
kooi 13                J. Overeem                                 92 punten

Postuurkanaries

Kampioen Gladkop
kooi 41                J.H.M. v.d. Splinter                 92 punten

Kampioen Kuif en Bondskruis
kooi 54                J.H.M. v.d. Splinter                 93 punten

Kampioen Arlequim Portugais
kooi 70                W.P. Overeem                          91 punten

Zebravinken

1e prijs
kooi 92                H. Knotters                                 93 punten

2e prijs
kooi 91                H. Knotters                                  92 punten

Tropen

1e prijs en Bondsmedaille
kooi 118              D. Hemert-Diphoorn           93 punten

2e prijs
kooi 109             J.J.M. Majoor                             92 punten

Open klasse

1e prijs
kooi 112              M. van Toorn                         93 punten